logo SKJ
Kontakt

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Facebook / Kraina Jeziorki

Adres do korespondencji:
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

Monika Maciak
Sekretarz Stowarzyszenia

Telefon: 669 102 002
e-mail: m.maciak@gorakalwaria.pl

Arkadiusz Strzyżewski
Członek Zarządu Stowarzyszenia

Telefon: 22 756 62 20
e-mail: a.strzyzewski@piaseczno.pl

Przejdź do góry