logo SKJ
Władze Stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki:

Prezes Zarządu: Pan Ryszard Machałek – Z-ca Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna
V-ce Prezes: Pan Arkadiusz Strzyżewski - Wicestarosta Piaseczyński
Skarbnik: Pan Radosław Przygocki - reprezentant Gminy Tarczyn
Członkowie zarządu: Pan Jan Dąbek z Gminy Prażmów
Pani Barbara Galicz z Gminy Tarczyn
Pan Karol Biedrzycki z Gminy Grójec
Pan Robert Widz z Gminy Piaseczno

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Pan Jan Wysokiński - z-ca Burmistrza Gminy Góra Kalwaria
V-ce Przewodniczący: Pan Andrzej Cieślawski - Przewodniczący RM w Gminie Konstancin-Jeziorna
Członek: Pan Karol Ziembiński - reprezentant Gminy Chynów

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki członkowskie Stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie nr 27 8002 0004 0033 4538 2000 0001

Przejdź do góry